Privacy verklaring

Verstrekte gegevens

De aan Hippemuts.nl via deze website door bezoekers op vraag van Hippemuts.nl verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Hippemuts.nl naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Registratie IP-nummer

Wie deze webpagina’s bezoekt, biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld omtrent het “IP-nummer” waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten. Deze gegevens worden enkel gebruikt om misbruik en inbreuk op het functioneren van deze website te registreren.

Cookies

Deze website maakt gebruik van een cookie, dat nodig is voor het juist functioneren van de website. Dit cookie zorgt ervoor dat je artikelen in het winkelwagentje kunt plaatsen en deze artikelen vervolgens kunt bestellen in de check-out procedure. Daarnaast tellen we hoe vaak er een cookie geplaatst wordt en slaan dit op in een database. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd; we leggen alleen vast hoe vaak er een cookie geplaatst wordt. Voor het gebruik van deze zgn. functionele cookies hoeft u geen toestemming te verlenen.

Het cookie wordt geplaatst bij aanvang van uw bezoek aan de website. Het cookie wordt automatisch verwijderd bij het verlaten van onze website, dus bij het beëindigen van de sessie.

Deze website maakt geen gebruik van cookies geplaatst door andere partijen, zgn. “third party” of “tracking” cookies.

Aansprakelijkheid

Hippemuts.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.